พาชมสถาปัตยกรรมทัชมาฮาล

india-022

ถึงแม้ว่าเรื่องราวของทัชมาฮาลจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้คนจากทั่วโลกหันมาทัวร์อินเดียและมาเยี่ยมชมก็ตามทีแต่สิ่งหนึ่งที่มีส่วนให้ทัชมาฮาลเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของความยิ่งใหญ่แห่งสถาปัตยกรรมที่ใช้สร้างทัชมาฮาลแห่งนี้นั่นเองดังนั้นในบทความตอนนี้ขอนำคณะทัวร์อินเดียของผมทุกท่านไปรู้จักกับสถาปัตยกรรมล้ำค่าชิ้นนี้กัน

               ความสวยงามของทัชมาฮาลนั้นเริ่มตั้งแต่การหาสถานที่ก่อสร้างโดยสถานที่ก่อสร้างทัชมาฮาลตั้งอยู่บริเวณเมืองอัครา ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาซึ่งเป็นบริเวณที่มีบรรยากาศสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง

               ในการสร้างทัชมาฮาลแห่งนี้จักรพรรดิชาห์ ชหานชีร์ ได้มอบหมายให้อุสตาด ไอซา สถาปนิกชื่อดังในขณะนั้นเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยใช้เวลาทั้งสิ้น 22 ปีจึงแล้วเสร็จ

               จุดเด่นของทัชมาฮาลที่นักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์อินเดียสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่เหยียบย่างเข้าประตูก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างทัชมาฮาลโดยสุสานแห่งนี้สร้างขึ้นมาจากหินอ่อนเกือบ 100% ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ซึ่งนอกจากหินอ่อนแล้วยังมีการประดับประดาด้วยของมีค่ามากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและของมีค่าอื่นๆ ที่พระองค์ได้รับมาจากมิตรประเทศต่างๆ นอกจากนี้บริเวณรอบๆ ทัชมาฮาลยังมีการสร้างหอคอยประจำทิศแต่ละทิศไว้เพื่อคอยบอกประกาศเวลาให้ชาวเมืองได้สวดมนต์กันอีกด้วย

               หลายคนอาจจะคิดแต่เพียงว่าทัชมาฮาลนั้นเป็นเพียงแค่สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความทรงจำและความรักเท่านั้นหากแต่แท้จริงแล้วมันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสุสานของพระนางมุมตัสพระมเหสีต่างหาก