ลายไทยบนวอลเปเปอร์ความเป็นไทย

wallpaper-22

ลายไทยถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน และความเป็นศิลปะของไทยต่าง ๆ เหล่านี้ที่ได้สืบทอดกันมาอย่างนมนาม ทำให้ลายไทยขึ้นว่าเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเสียด้วยซ้ำ ซึ่งโบราณกาลให้ความสำคัญกับความเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทย จวบจนถึงปัจจุบันที่ทำให้คนรุ่นใหม่ รักลายไทยเป็นอย่างมาก

 สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สื่อถึงความเป็นไทย ก็มักจะนำลายไทยเข้ามาประกอบกับรูปลักษณ์ของตัวสินค้าด้วยเช่นกัน  อย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์วอลเปเปอร์ลายไทย ที่นำศิลปะลายไทยเข้ามาเป็นลวดลายของวอลเปเปอร์ ทำให้ในปัจจุบันวอลเปเปอร์ลายไทยถูกเรียกร้องให้มีการผลิตขึ้น เพื่อทำการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง และวอลเปเปอร์ลายไทยนี้เอง ที่ทำให้ประเทศไทยสามารถขายสินค้าประเภทวอลเปเปอร์ได้มากยิ่งขึ้น เพราะถึงอย่างไรก็ตาม การติดวอลเปเปอร์ลายไทยตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม ความสวยงามและความสมบูรณ์ย่อมเกิดขึ้นที่นั่น นั่นหมายถึงความสวยงามที่ได้จากวอลเปเปอร์ลายไทยด้วยเช่นกัน และชาวต่างชาติมักชื่นชอบที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทวอลเปเปอร์ลายไทยไปชื่นชม หรือใช้ติดฝาผนังเพราะพวกเขากลับอินถึงความสวยงามของวอลเปเปอร์ลายไทยเหล่านี้

 ในขณะเดียวกันนั้น คนไทยเรามักเลือกซื้อวอลเปเปอร์ลายไทยเพื่อนำไปใช้ในร้านอาหารไทยโดยตรง ตามวัดวาอาราม และตามห้องพระภายในบ้าน เพื่อสร้างบรรยากาศที่มีความเหมาะสมได้มากยิ่งขึ้น