เก็นจิ เก็นบุตซึแห่งการเป็นพนักงานโตโยต้า

toyota-020ถัดจากความท้าทายพร้อมทั้งไคเซ็นคราวนี้ก็มีถึง DNA ตัวที่ 3 ที่ทาง Toyota ถือว่ามีความพิเศษหลายๆไม่น้อยไปกว่า DNA สองตัวที่กล่าวมาแล้วซึ่งก็เป็น เก็นจิ เก็นบุตซึ” (Genchi Genbutsu) นั่นเองครับ

               เก็นจิ เก็นบุตซึ นั้นคือสิ่งที่พนักงานโตโยต้าทุกคนล้วนแล้วแต่รับทราบดีว่ามันคือยุทธวิธีสืบหาความจริงจากต้นตอแหล่งกำเนิดเพื่อให้ได้ความชัดเจนและจะน่าจะสามารถทำการเลือกและช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วพร้อมด้วยฉับไวโดยเก็นจิ เก็นบุตซึนั้นจะน่าจะประกอบไปอีกด้วยขั้นตอนการจัดหาข้อเท็จจริงพร้อมทั้งพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา, ขั้นตอนการทำฉันทามติหรือเปล่ามติที่เป็นเอกฉันท์อย่างมีขีดความสามารถ, ขั้นตอนการมีพันธะสัญญาหรือว่าพันธกิจเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งประกอบความง่ายๆ แล้วเจ้าแผนการเก็นจิ เก็นบุตซึ ที่ทาง Toyota คิดขึ้นมานั้นก็เป็นขั้นตอนที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทโตโยต้าได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปประเมิน เจาะลึกถึงแหล่งต้นตอของอุปสรรคอันจะน่าจะช่วยให้สามารถแก้อุปสรรคได้ตรงจุดอย่างแม่นยำ ฉับไว นั่นเองขอรับ

               เพื่อให้ตัวอย่างของ เก็นจิ เก็นบุตซึ ที่มีการยกตัวอย่างในหนังสือ Toyota Way ที่ส่งผลให้ข้าพเจ้าเห็นภาพได้ชัดแจ้งที่สุดก็คือการที่บริษัทแม่ออกกฏเหล็กให้ผู้บริหารของโตโยต้าทุกคน ทุกประเทศ ต้องออกท้องตลาดเพื่อให้ไปเจอกับ dealer ที่อยู่ในต่างจังหวัดทุกเดือนเพื่อที่จะที่ผู้บริหารเหล่านั้นจะจะได้เห็นถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่เพียงแค่รายงานทางหน้ากระดาษเท่านั้นซึ่งการที่ผู้บริหารได้เข้าไปสัมผัสคลุกคลีโดยตรงนี้เองจึงช่วยให้โตโยต้าสามารถรับทราบถึงอุปสรรคหรือว่าความความประสงค์ของผู้บริโภคได้ก่อนเจ้าต่างๆนาๆ พร้อมกับสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ตรงใจผู้ใช้ได้ทันเวลา